Polityka Prywatności

Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze

Zbierane informacje

Dane osobowe

  • Imię i nazwisko
  • Adres e-mail
  • Numer telefonu
  • Adres w którym odbędzie się impreza

Cel zbierania danych

Gromadzimy Twoje dane osobowe w celu:

Bezpieczeństwo danych

Zabezpieczamy Twoje dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem lub nieautoryzowanym ujawnieniem. Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Udostępnianie danych

Nie udostępniamy Twoich danych osobowych stronom trzecim bez Twojej zgody, chyba że jest to niezbędne do świadczenia usług lub spełnienia wymogów prawnych.

Twoje prawa

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usuwania, ograniczania przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących naszej polityki prywatności lub przetwarzania danych osobowych, skontaktuj się z nami:

Zmiany w polityce prywatności

Zachowujemy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności. Wprowadzone zmiany będą publikowane na tej stronie.
Dziękujemy za zaufanie i korzystanie z naszych usług!